Patristik Felsefe ile Skolastik Felsefe Farklar

Felsefe; Dünyaya, inançlara ve insanlığa dair pek çok konunun farklı perspektiflerden ele alındığı kapsamlı bir alandır. Bu alan çeşitli sınıflandırmaları ve yönelimleri de beraberinde getirmektedir. Özellikle dinlerin ortaya çıkışıyla birlikte felsefe, ortaya koyduğu fikirlerde inanç sistemlerini etkili bir kaynak olarak değerlendirmiştir. Din, patristik felsefenin ve Skolastik felsefe teorilerinin doğuşunun temelidir. Peki nedir bu iki ayrı düşünce pratiği? Patristik felsefe ile Skolastik felsefe arasındaki farklar Onlar neler? Yazımızın devamında hem farklı hem de birbirini tamamlayan bu iki felsefe teorisini detaylı bir şekilde inceleyeceğiz.

Patristik Felsefe Nedir?

İlk olarak MS 2. yüzyılda Roma İmparatorluğu'nda ortaya çıkan Patristik felsefe, teolojik temelli bir düşünce sistemidir. Platon'un öğretilerini ön planda tutan ataerkil felsefe, inancı akıldan üstün görmektedir. Hıristiyanlığın ilk dönemlerinde ortaya çıkan bu düşünce tarzı, dinlerini Greko-Latin felsefesiyle birleştirmeyi amaçlıyordu. Patristik düşüncenin öncüleri; İskenderiyeli Clement, Irenaeus, John Chrysostom, Atanagoras, Origenes, Tertullian, Justin Martyr, Augustinus.

Skolastik Felsefe Nedir?

Patristik Felsefe ile Skolastik Felsefe Arasındaki FarklarPatristik felsefe teolojik bilgiyi ilke edinirken, Skolastik felsefe Aristoteles'in düşüncelerini rehber olarak kabul eder. Hıristiyanlıktaki bir diğer düşünce akımı olan Skolastik felsefe ise MS 8. yüzyılda ortaya çıkmış ve etkisi 15. yüzyıla kadar devam etmiştir. Düşünce; Aristoteles'in fikirleri ve öğretileri ona rehberlik ediyor. Rasyonel anlayışa dayalı tartışmalarda din ile mantığın birbirinden ayrılması gerektiği savunulmaktadır. Okullarda ve katedrallerde gelişen bu düşünce tarzının önde gelen isimleri; Thomas Aquinas, Albertus Magnus, Anselm, Ockhamlı William, John Duns Scotus.

Patristik ve Skolastik Felsefe Arasındaki Temel Farklılıklar

Hıristiyan coğrafyasında önemli bir yere sahip olan ve uzun zamandır etkisini kaybetmeyen bu iki önemli felsefi akım, her ne kadar birbirinin zıttı gibi görünse de aslında birbirini tamamlamaktadır. Hayata anlam katmak için yaratıldık Patristik felsefe ile Skolastik felsefe arasındaki farklar Şöyle ki: Patristik felsefenin ortaya çıkış zamanı MS 2. yüzyıl iken, Skolastik felsefenin ortaya çıkış zamanı MS 8. yüzyıldır. Patristik felsefe inancın akıldan önce gelmesi gerektiğini savunur. Erken Hıristiyan düşünce akımlarından biridir. Skolastik felsefe ise dini anlamlandırmaya ve tartışmaya çalışmıştır. Patristik felsefe; Din adamlarının eserlerine, erken Hıristiyan eserlerine ve diğer dini metinlere dayanmaktadır. Öncelik verdikleri alanlar felsefi düşüncelerden ziyade iman ve ilahi öğretilerdir. Skolastik felsefede Aristoteles ve Platon gibi Antik Yunan filozoflarının eserleri kaynak olarak kullanılmaktadır. Bu düşünce felsefecileri, akıl, mantık ve teolojiyi harmanlayarak düşüncelerini inşa etmişlerdir. Her iki felsefi akım da Hıristiyan düşünce tarihinde önemli rol oynamış düşünce pratikleridir. Düşünme yöntemleri ve dikkat çekmek istedikleri alanlar birbirinden farklıdır. Patristik dönem teolojik inanç kısmına dikkat çekerken; Skolastik dönem akıl ve mantık kısmına odaklanır. Felsefeyle ilgili daha fazla içerik için bkz. “Galevizm (Ulusal Komünizm) Nedir?” başlıklı yazımıza göz atabilirsiniz.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın