Ekolojik Kuram Nedir?   – Yazbuz.com

Ekolojik Teori, 1970'li yıllarda Urie Bronfenbrenner tarafından temelleri atılan, çocuğun gelişim sürecine odaklanan bir teoridir. Dolayısıyla Ekolojik Teori nedir sorusunun cevabı da çocuk gelişimi ile ilgilidir. Ekolojik Teori, dış etkinin maksimum ve minimum olduğu, birbiriyle ilişki içinde olan seviyeleri açıklar. Ekolojik Teoriye göre çocuğu yaşadığı çevre ve ekosistemle birlikte değerlendirmeliyiz.

Ekolojik Sistemler Teorisi Nedir?

Ekolojik teori nedir?Bireyin evini, okulunu, ailesini, çevresini ve dünyasını temsil eden mikrosisteme örnek olarak çocuğun büyüdüğü çevreyle olan iletişimini verebiliriz. Urie Bronfenbrenner insan gelişimini şöyle açıklıyor; Mikrosistem, mezosistem, ekzosistem, makrosistem ve kronosistem olmak üzere farklı başlıklar altında incelenir. Urie Bronfenbrenner'a göre analiz ettiği bu beş konu birbiriyle bağlantılı ve insan gelişimini doğrudan etkiliyor. Mikrosistem; Bireyin çevresini ve dünyasını temsil eder. Bu başlık altında ev, okul ve aile örnek olarak verilebilir. Çocuğun gelişiminde çevre ve çevreyle olan iletişim büyük rol oynamaktadır. Mezosistem; Mikrosistemlerin bir bütünü olarak ele alınır. Çocuk ile çocuğun ailesi arasındaki iletişim ve etkileşim buna örnek olarak verilebilir. Ekzosistem; Çocuğun gelişimini doğrudan değil dolaylı olarak etkileyebilecek en az iki ortam arasındaki ilişkiyi değerlendirir. Makrosistem; Toplumda yaşayan insanların ideolojilerini, inanç sistemlerini, değerlerini, yasalarını ve kültürel unsurlarını kapsar. Kronosistem Bronfenbrenner'in teoriye yaptığı son eklemeydi. Çocuğun ve çevresinin zamanla birbirlerine göre değişimini ele alır. Urie Bronfenbrenner'in bireyin gelişimi ile ilgili beş maddeyle analiz ettiği konular, bireyin gelişimini doğrudan etkilemektedir.Çocuk gelişiminde ekolojik teori kadar çocuğumuzun psikolojik durumu da önemlidir. Sizin için hazırladığımız Duyusal Terapi Nedir? başlıklı içeriğimize göz atabilirsiniz.

Bronfenbrenner Ekolojik Teori Örnekleri

Ekolojik teori nedir?Aileyle iletişim ve bağ kuran çocuklar bu süreci daha olumlu ve sağlıklı bir şekilde tamamlayabilirler. Urie Bronfenbrenner, ekolojik sistem teorisinde çocuğun gelişimini doğrudan veya dolaylı olarak etkileyen faktörleri ele almıştır. Bu faktörlere örnek olarak çocuğun aile içindeki iletişimi veya davranışı gösterilebilir. Aileleriyle güçlü ve olumlu iletişim kuran çocuklar, gelişimleri sırasında sağlıklı davranışlar sergilerler. Aileleriyle iletişimi zayıf ve zayıf olan çocuklar, sağlıksız ve olumsuz davranışlar sergilerler. Ya da çocuğun gelişimi sırasında okuduğu okul, yaşadığı çevre ve kurduğu iletişim düzeyi bu süreci olumlu ya da olumsuz etkiler. Ekolojik sistem teorisine örnek olarak aile ve okul arasındaki bağlantıyı da dahil edebiliriz.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın