Milli Birlik ve Beraberliğin Toplum Hayatına Katkıları Nelerdir?

Milliyetçilik, birçok devlet vatandaşının doğuştan birey oluncaya kadar pek aşina olmadığı, ancak bazı şeyleri fark etmeye başlayınca anlayabildiği ve ciddi bir duygu olarak tanımlayabileceğimiz bir duygudur. Ancak bugün birçok insan Milli birlik ve beraberliğin toplumsal hayata katkıları Ne olduklarını bilmiyor. Biz de bu sorudan yola çıktık ve tüm bu duygunun günümüz toplumlarına ne gibi katkıları olduğunu araştırdık. Özellikle yaşadığımız toplum söz konusu olduğunda toplumda olup biten her olaydan istemeden de olsa etkileniriz ve duruma göre belli duygular geliştiririz. Belki de bunun nedeni bize çocukluktan itibaren devletin, milli değerlerin ve birlikte başarıya ulaşan kahramanların öğretilmesidir. Elbette bunun birçok farklı nedeni olabilir. Ancak milli birlik ve beraberliğin ortaya çıkış sebebini değil, toplumsal hayata katkısını tartışacağız.

Milli Birlik ve Dayanışma Nedir?

Kısaca açıklamak gerekirse, milli duyguları paylaşan insanların oluşturduğu birliğe milli birlik denir. Milli birlik ise, milli duygulara sahip insanların, benzer şekilde karşı çıkılan bir duruma karşı bir arada durmasına denir. Milli birlik ve beraberliğin bir devlet için önemi büyüktür. Her iki kavramın da önemli olmasının en büyük nedeni devleti oluşturan tek parçanın halk olmasıdır. Bir halk milli duygularını aynı anda paylaşıp hissetmezse devlet içinde derin yaralar açılır. Böylece devlet, derin yaralara rağmen eylemlerini sürdürmek zorunda kalıyor. Zamanla “ben ve diğerleri” fikri ortaya çıkıyor. Bu düşünce bir devletin ciddi bir tehlike altında olduğunun en büyük kanıtıdır. Söz konusu düşünce bir millet içinde yaygınlaşırsa, insanlar bencil duygularla kararlar almaya başlar ve devletin kurtarılmaya ihtiyaç duyduğu bir dönemde kendilerini kurtarma çabasına girerler. Bu noktada milli birlik ve beraberliğin eksikliği hissedilmektedir. Milli birlik ve beraberliğin oluşması için çeşitli şartlar vardır. Bunlar; ortak ahlaki değerler, ortak kültürel birikim, ortak duygu ve düşünceler, ortak ahlak, kültür ve duyguların farkındalığı ve insanlar arasında işbirliğinin oluşmasıdır. Listelenen gereksinimler ulusal birliğin oluşması için gerekli koşullar olarak sıralanmıştır. Bu dört madde şartı yerine getirildiği takdirde halk arasında milli birliğin sağlanması için ekstra bir işleme gerek kalmaz.

Milli Birlik Topluma Ne Kazandırır?

Milli Birlik Topluma Ne Kazandırır?Bir toplumdaki insanlar, milli birlik ve beraberliği benimseyerek yaşadıkları toplumu çok daha iyi bir duruma getirebilirler. Milli birlik ve beraberliğin devlet ve millet açısından önemli bir olgu olduğunu söylemiştik. Ancak ilk sorumuza hala cevap veremedik. Bu duygu topluma ne gibi faydalar sağlayabilir? Söz konusu soruya yanıt olarak birkaç madde sıralanabilir. Bu unsurları şöyle sıralayabiliriz: Vatan ve millet birbirine bağlıdır. Birlik olmazsa zayıflar ve yok olurlar. Milli birlik ve beraberlik güçlü bir ülkenin oluşmasına katkı sağlar. Milli birlik ve beraberlik yıkılmaz bir güç yaratmanın ilk adımlarından biridir. Kültür seviyesini büyük ölçüde artırır, huzursuz bir toplum başarısızlığa mahkumdur. Var olmayan birlik milletleri tarihte varlıklarını kanıtlamakta zorluk çekerler. İnsanlar milletsiz yaşayamaz ve hayatlarında mutluluk bulamazlar. Birlik ve beraberlik içinde olan bir toplum, sağlıklı ve kendine güvenen bireyler yetiştirmede diğer toplumlardan önde olur. Başka milletlerin zulmüne uğramamanın tek yolu birlik olmaktır. Vatanına sahip çıkan, milletine sahip çıkan bir toplumun güçler tarafından bölünmesi mümkün değildir. Böyle bir toplum birbirinden ayrılamaz ve topluma yaptırım uygulanamaz. Bu da ancak milli birlik duygusunun ortadan kaldırılmasıyla başarılabilir. Milli birlik ve beraberlik gibi duygular bir toplumun önemli bir parçasıdır. Bu önemli parçanın yok edilmesi o topluluğun sonunun gelmesine yol açabilir. Dolayısıyla devlet bu duygular üzerine kurulmuş bir kurumdur. Toplumda hiçbir koşulda birlik ve beraberliğin sağlanamaması durumunda toplumun her kesimine yansıyan bir bozulma ve sonunda o toplumun yıkılması gözlemlenebilir. Milli Birlik kavramının bir topluma neler kazandırdığını daha iyi anlayabilmek için Fransız İhtilali'nin Osmanlı Devleti'ne Etkileri Nelerdir? başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.

Milli Birlik ve Dayanışmanın Olmadığı Bir Toplum Olabilir mi?

Milli Birlik ve Dayanışmanın Olmadığı Bir Toplum Olabilir mi?Milli birlik ve beraberliği sağlayamayan bir toplum hızla kaosa sürüklenir. Milli birlik ve beraberlik bir toplumun geleceğinin tohumudur. Ülkenin geleceğinin yaratıcı kaynağı olan milli birlik ve beraberliğin doğrudan toplumu yarattığını söylemek yanlış olmaz. Buna rağmen bir devlet bunu topluma dayatarak milli birlik ve beraberliği oluşturamaz. Devlet baskılar sonucu milli birlik ve beraberliği sağlayamaz. Adaletin ve güvenliğin olmadığı bir ortamda bu duyguları topluma empoze etmek, ortaya çıkmasını beklemek büyük bir yanılgıdan başka bir şey değildir. Bir ülkenin bunları sağlamadan milli birlik beklentisi büyük hayal kırıklığıyla sonuçlanacaktır. Listelenen durumlar yaratılmadan sadece ulusal bir felaket yaşanacaktır. Böylece tarihin tozlu sayfalarına yazılacak, kötü hatırlanacak bir toplum yaratılıyor.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın