Anonim Halk Edebiyatı Özellikleri, Nazım Biçimleri ve Örnekleri 

Anonim halk edebiyatı, Kim tarafından yazıldığı, söylendiği bilinmeyen eserlerden oluşuyor. Genel olarak halkın yaşamını sözlü olarak ifade etmek için ortaya çıkmıştır. Bu edebi ürünler; Şiir, düzyazı veya her ikisinin birleşimi kullanılarak yazılan türler vardır. İçeriğimizde nesiller boyu kulaktan kulağa aktarılan anonim eserlerin özelliklerine, nazım şekillerine ve örneklerine daha yakından bakıyoruz.

Anonim Halk Edebiyatının Özellikleri

anonim-halk-edebiyatı-1 hakkında bilgilerAnonim halk edebiyatı eserlerini kimin yazdığı veya yazdığı belli değildir. Anadolu'nun farklı bölgelerinde halk tarafından geniş çapta benimsenen ve kulaktan kulağa yayılan manzum eserler, öncelikle sade bir dil kullanımıyla dikkat çekmektedir. Bu yönüyle âşık edebiyatına oldukça benzemektedir. Ayrıca atasözleri ve deyimler anonim halk edebiyatı örnekler arasındadır. Ancak anonim eserlerin diğer özellikleri şu şekilde sıralanmaktadır: Yazarları veya anlatıcıları bilinmemektedir. İnsanlar arasında yaşayan ve sözlü olarak aktarılan ifadelerden oluşur. Eserlerin çoğunun anlaşılması kolaydır. Ortaya çıktığı bölgede kullanılan yerel dilin izlerini taşır. Şiirlerin nazım birimi olarak genellikle dörtlükler kullanılmıştır. Şiirlerde hece ölçüsü kullanılmıştır. Anadolu insanının felsefesiyle birlikte dünyaya bakış açısı da ön planda tutuldu. Anonim halk edebiyatının özellikleri, Sunulan tüm kelimelerde kendini gösterir. Her bölgede belli teknik değişiklikler olsa da özellikle yöre halkı bu eserleri korumaya devam ediyor.

Anonim Halk Edebiyatı Nazım Şekilleri

Anonim halk edebiyatı nazım şekilleri; Türküler, şiirler, ninniler ve ağıtlar diye ayrılır. Her eserin kendi içerisinde çeşitli özellikleri bulunmaktadır. Eserleri benzersiz kılan nitelikleri alt başlıklar halinde inceleyebilirsiniz.

Halk şarkısı

Halk türküsü, müzik eşliğinde söylenen nazım şekilleri arasında yer alır. Yüzyıllardır var olan bu eserlerin sahipleri ilk başta bilinse de zamanla unutulmuştur. Böylece anonim hale geldi. Türkülerin asıl sözlerinin yer aldığı bölüme viraj denir. Bağlaç yani koro kısmı dizeleri birbirine bağlamak için kullanılır. İnsanların büyük bir hayranlıkla dinlediği ve söylediği türküler; Ayrılık, aşk, doğa, ölüm gibi aklınıza gelebilecek her konu üzerine yazılabilir. Diğer özellikleri ise şunlardır: 7, 8 ve 11 heceli ölçü kalıpları daha çok kullanılmıştır. Kavuştak bölümü her kıtanın sonunda değişmeden tekrarlanıyor. Yörelere özel melodileri vardır. Yörelere göre çeşitli isimleri vardır. “aaab cccb dddb” gibi kafiyeli. Melodilerine göre uzun ve kırık melodiler ortaya çıktı. Konuları ninnilerden, aşktan, kahramanlıktan, çocuk türkülerinden farklıdır. İki, üç veya dört satırdan oluşan eserler yapılarına göre sınıflandırılır. halk şarkıları, anonim halk edebiyatı Nazım türleri arasında büyük öneme sahiptir. Çok uzun zaman önce yazılmış olmalarına rağmen bugün hala varlar. Edebiyatla ilgileniyorum ve aynı zamanda Edebiyat ve psikoloji arasındaki ilişki nedir? Merak ediyorsanız tam size göre bir içeriğimiz daha var.

Çılgınlık

Mani, genellikle tek dörtlük halinde söylenen ve “aaxa” kafiye şemasına sahip bir nazım şeklidir. Başta aşk olmak üzere ayrılık ve hasret temalarıyla ortaya çıktı. Şiirlerde halkın düşüncesinin, acısının, yaşamının, kültürünün ve duygularının derin izlerini bulmak mümkündür. Aynı zamanda genel olarak ilk iki satır pek alakalı görünmüyor. Gerçekten kastedilen son satırda ifade ediliyor. Önemli özelliklerinden bazıları şunlardır: Yaşamın tüm duygularını tanımlamak için kullanılabilir. Herhangi bir konu sınırlaması yoktur. Kendine has melodisiyle okunur. Okuyan kişilere mani yakıcı veya manici denir. Sade maniler genellikle tek bir dörtlükten oluşur. Kelime oyunu tarzında ilk satır yedi heceden azdır. Aynı zamanda kelime oyunu kafiyesini de kullanır. Beş veya daha fazla satıra sahip olanlara yedekli ve yedekli mani denir. Sözlü edebiyat ürünleri Manikler insanlar arasında her zaman büyük ilgi görmüştür. Çoğu zaman nispeten kısa olmaları ve yüksek etki bırakmaları önemlerini arttırmıştır.

Ninni

Ninniler, bebeklerin uyumasına yardımcı olmak için annelerin söylediği melodik şiirlerdir. Dörtlüklerden oluşması ve hece ölçüsünün bulunması ezberlemeyi kolaylaştırır. Bu sayede uzun yıllar kalıcı kalmışlardır. Anonim halk edebiyatı ürünleri İçerisinde yer alan ninnilerde annelerin çocuklarına söylediği sözler de yer alıyor. Ancak “e bebeğim eeee”ye benzer şekilde söylenmektedir. Temel olarak bebekleri rahatlatarak uykuya dalma süresini kısaltmak amaçlanır.

Ağıt

Ağıtlar, ölümün verdiği acıyı hüzünle anlatmak için kullanılan nazım şekillerinden biridir. Genel olarak insanların ölüm karşısında çaresizliği dile getirilmektedir. Aynı zamanda korku, heyecan, kaygı, isyan ve feryat temalarını da içermektedir. Yaşanan duyguların yoğunluğundan dolayı sözleri ve melodileri genel olarak düzensiz bir yapıya sahiptir.

Anonim Halk Edebiyatı Ürünleri

anonim-halk-edebiyatAnonim halk edebiyatında masal, ağıt, ninni, efsane gibi yazılar bulunmaktadır ve bunları kimin yazdığı veya söylediği belli değildir.Anonim halk edebiyatı, Başta düzyazı olmak üzere pek çok eseri bulunmaktadır. Hikâye, efsane, masal, fıkra, bilmece gibi eserler Türk edebiyatının önemli parçalarını oluşturur. Farklı konulara sahip olmasının yanı sıra duyguları çok samimi bir şekilde yansıttıkları için oldukça beğeniliyorlar. Aşağıda bazı eserlerin özelliklerine göz atabilirsiniz.

Halk Hikayeleri

Sözlü olarak anlatılan ve aynı zamanda sıra dışı temalarıyla da dikkat çeken hikâyeler, genellikle aşk ve kahramanlık destanlarının ayrıntılarını içerir. Her ne kadar gerçekler her zaman ön planda olsa da abartılı yönleri de vardır. Meddahlar veya aşıklar tarafından anlatılır. Ayrıca hikayelerde anonim halk şiiri ve nesir türleri sıklıkla karışık bir şekilde bir arada kullanılır. Halk masalları ile günümüz modern anlatıları arasında önemli bir bağ vardır. Özellikle destansı konular yazarlarımızın hayal gücüne büyük katkı sağlamıştır. Örnek olarak “Leyla ile Mecnun, Kerem ile Aslı” gibi hikâyeler verilebilir.

Efsane

Efsaneler halkın hayal gücüyle yaratılan hikayelerdir. Hikayeler sanki gerçekmiş gibi anlatılıyor. Konu herhangi bir kişi, yer veya olay olabilir. Anlatıcı hikâyeye dahil ettiği etkileyici ayrıntılarla büyük merak uyandırır. Efsaneler her ne kadar hayal gücüne dayalı olsa da çoğu zaman toplumların yaşamına ve inançlarına ışık tutarlar.

Masal

Anonim halk edebiyatı türleri Aralarındaki masallar sıra dışı özelliklerle süslenmiş hikâyeleriyle dikkat çekmektedir. Yaratıcı ve büyülü bir anlatıma öncelik veriliyor. Masalların ilk amacı genel olarak çocuklara bir ders vermektir. Ancak yer ve zaman kavramı belirsizdir. Ayrıca masallarda cömertlik, nezaket, yardımseverlik, doğruluk gibi temalara da yer verilerek akılda kalıcılığı artırılmıştır.

Şaka

Fıkralar gerçek olaylara dayanarak anlatılan ve mizah amaçlı kısa öykülerdir. İnsanları güldürürken aynı zamanda dinleyenlerin de düşünmesini sağlamak amaçlanıyor. Ancak ortaya çıktığı bölge insanının özelliklerini ve yerel dilin özel izlerini taşır. En ünlü örnekleri Nasreddin Hoca'ya aittir.

Gölge oyunu

gölge oyunu, anonim halk edebiyatı Eserleri arasında Türk tiyatrosuna önemli katkılar sağlayan türlerden biridir. Gölge oyununda deriden kesilip şekillendirilip tasvir edilen parçalar kullanılır. Ayrıca perde arkasından yansıyan ışıkla da oynanır. Türk kültürü, anlayışı ve yaşamı yansıtılması gereken en önemli konulardır. İzleyiciyi güldürmeyi amaçlayan gösterilerde doğaçlama da kullanılıyor. Bunun en belirgin örneği Karagöz ile Hacivat adlı oyundur.

Orta Oyun

Orta dans, palanga adı verilen yüksek ve yuvarlak bir sahnede yapılır. Belirli türler etrafında dönen gösteriler yazılı bir metne dayanmaz. Doğaçlama teknikleri oyuncular tarafından ustalıkla kullanılıyor. Taklitler ve komik hikayeler anonim halk edebiyatı Farklı türlerin izlerini içerir. Ayrıca orta oyun ülkemizde tiyatronun gelişmesine büyük katkı sağlamıştır. “Anonim halk edebiyatı nedir?” sorusunun cevabıyla birlikte eserlerin özelliklerini ve türlerini incelediğimiz bu içeriğin yanı sıra çok daha fazlasını yazbuz.com sayfalarımızda bulabilirsiniz.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın