Olay Örgüsü Nedir? Olay Örgüsü Örnekleri

İzlenen bir film, okunan bir öykü ya da roman; Kişi, zaman, mekan, nesneler ve daha birçok unsur çerçevesinde işlenen bir olay örgüsünden oluşur. İşin akıcılığını sağlayan ve alıcıyı kurgunun içine dahil eden “Konu Nedir?”. Merak ediyorsanız diğer içeriklerimize göz atabilirsiniz.

Arsa Nedir?

Okuyucuya ya da izleyiciye iletilmek istenen mesajın ya da duygunun tam olarak yansıtılabilmesi için bir olaya ihtiyaç vardır. Belirli kurgusal unsurlardan oluşan olay, geçmiş mikro olaylar, durumlar, kişiler, zaman, mekan vb. birçok faktörle adım adım işlenir. Tüm bunların sonucunda ortaya çıkan akış ise olay örgüsü olarak tanımlanır. Eserin hedeflenen alıcısı, destekleyici unsurlarla birlikte kendisini bu kurgunun içinde buluyor. “Konu nedir?” Soruya yanıt olarak öne çıkan diğer ayrıntılar şu şekilde sıralanabilir: Çalışmada giriş, gelişme ve sonuç yer almalıdır. Giriş kısmıyla başlayan süreç aksiyona dönüşerek ana konu doruğa ulaşıyor ve alıcıda daha önce hikâyeye özel oluşturulan soru işaretleri yanıtlanıyor. Daha sonra sonuç kısmına ulaşılır ve alıcıya iletilmek istenen mesaj netleştirilir. Çalışmanın temel amacı, olayın parçalarını alıcının zihninde bir yapboz gibi birleştirmektir. Hikâyede gelişen durumların her detayında neden-sonuç ilişkisine ilişkin iyi bir kurgu yapılmalı ki alıcının kafasında soru işareti kalmasın. Tüm bu detaylar kurgunun alıcıya en iyi şekilde iletilmesi için gereklidir.

Konu Nasıl Çıkarılır?

konu nedirKonuya başlamadan önce karakter, yer, zaman gibi bilgiler veriliyor. Daha sonra hikâye içerisinde bir sonuca ulaşılır ve alıcının anlayıp bir bağ ve bağlantı kurması amaçlanır. Bir eserin olay örgüsünün sağlıklı bir şekilde oluşturulabilmesi için bölümlendirmelerin yapılması önemlidir. Bu noktada işin konusunu belirleyen sürecin aşamalar halinde tamamlanması gerekmektedir. Bir olay örgüsünü çıkarmak için temel olarak onu 5 seviyeye bölmek yeterli olacaktır. Bu adımları şu şekilde detaylandırmak mümkündür: Etkinlik Unsurlarının Tanıtılması: Çalışmada olay başlamadan önce alıcı; Karakter, mekanlar, araçlar, çevresel faktörler gibi birçok konuda açıklamalar yapılıyor. Gelişen hikaye akışında alıcının karşısına çıkabilecek her türlü detay bu aşamada detaylandırılır. Eylem Durumunun Oluşumu: Olayın kahramanı, özdeşleşme sürecinden sonra kendisini bir kriz ya da karmaşanın içinde bulur. Sahne ana karaktere aittir ve onun başına geleceklerin temeli bu aşamada atılır. Zirve: Ana karakterin zirve aşamasında gerçek bir hesaplaşma, yüzleşme vb. durumlarla karşı karşıyayız. Bu aşamada alıcıya yeteneklerini yani özelliklerini gösterir. Çözüm Aşaması: Ortaya çıkan kaotik ortam, daha önceki aşamalarda alıcıda oluşan soru işaretlerinin ortadan kaldırılması amacıyla daha yavaş, daha sakin bir sürece yol açar. Bilinmeyenler ortaya çıkar ve bir önceki aşamada yapılan hamlelerin sonuçları değerlendirilir. Sonuç: Alıcıya iletilmek istenen duygu ya da mesaj bu aşamada kısaca tekrarlanır. Yukarıdaki 5 aşama giriş, gelişme ve sonuç gibi bir yapıya uygun olarak oluşturulacak örüntü için önemli temellerdir.Konuyu en iyi şekilde yansıtabilmek, yüksek iletişim becerilerimizi gerektirir. İletişim Becerileriniz nelerdir? Nasıl geliştirilir? Merak ediyorsanız tam size göre olan içeriklerimize göz atabilirsiniz.

Arsa Türleri

Hikâyelerde, romanlarda, dizi/filmlerde ve edebi eserlerde farklı olay örgüsü türleri vardır. Oluşturulan bir eserin amacına ulaşabilmesi için belirttiğimiz türlerdeki sınıflandırma seçeneklerinden birine denk gelmesi önemlidir. Sıfırdan üretilmiş bir eserin sınıflandırma işlemi sırasında karıştırılmaması için her eserin türüne göre kurgularının tanınması gerekmektedir.

Hikâye/Roman Konusu Nedir?

Bir hikayede meydana gelen tüm sekanslar olay örgüsünün parçalarıdır. Eserin temel amacı hikâyeyi daima bir adım ileri taşımak, okuyucunun bir sonraki adımı merak etmesini sağlamak ve sonucu tahmin edilebilir olmaktan uzak hale getirmektir. Senaryodaki tüm eylemler güçlü bir neden-sonuç ilişkisine dayanmalıdır.

Filmin/Dizi Konusu Nedir?

Film/dizi gibi eserlerde vurgulanan detayları diğer türlerden ayıran en temel özelliklerden biri görsel unsurlardır. Sinema veya televizyon yapımlarında gerçekleşecek olayların dizilimi görsel unsurlarla desteklenerek tasarlanmalıdır. Sebep-sonuç ilişkisini doğru sahneler ve sahne içi vurgularla izleyiciye aktarmak, işin doğal bir akış içerisinde ilerlemesi gibi istenilen sonucu verecektir.

Konu Örnekleri

Konu nedir?Konuya örnek vermemiz gerekirse; Kitabın, dizi ya da filmin güçlü bir konusu olmalı. Örnek olarak Kürk Mantolu Madonna kitabını gösterebiliriz. “Konu nedir?” Sorunun daha net cevabına ulaşmak için çeşitli eserlerdeki örneklere bakmak önemlidir. Güçlü bir kurgu ise aşağıdaki eserleri inceleyerek konu hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz: Kürk Mantolu Madonna Konu: Romanın ana karakteri Raif, bir tren yolculuğu sırasında Maria ile tanışır ve ona aşık olur. komplo. Raif'in ailesi ise bu ilişkiye karşı çıkıyor. İkisi arasında uzun yıllar süren bir uçurum vardı ve Raif'in babası vefat etti. Bu ölüm Raif'i derinden üzer ve olgunlaştırır ama Maria'nın ölümü ve aniden ortaya çıkan bir çocuk, ana karakteri bambaşka bir maceranın içine iter. Beyaz Gemi Konusu: Ebeveynleri terk eden bir çocuğun keyif aldığı iki aktivite vardır. Bunlar arasında dedesinden hikayeler dinlemek ve dürbünle denizi izlemek de var. Denizde gördüğü beyaz gemi ve dedesinden duyduğu masaldaki Maral Ana'nın soyu, gelecekte hayatının bütünü olacaktır. Olay örgüsü örneklerinden de anlaşılacağı üzere ana ve yan karakterler, zaman, mekân, birbirini etkileyen olaylar ve daha birçok unsur birbirini tamamlıyor. Bu sayede işi deneyimleyen kişide yeşermesi gereken duygu ve duygusal durumlar sağlanmış olur.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın