Viskozite Nedir? Viskozite Artarsa Ne Olur?

Viskozite, sıvı veya gaz halindeki bir akışkanın şekil değiştirmeye karşı gösterdiği direnç olarak tanımlanabilir. Yaygın olarak “viskozite” olarak bilinen viskozite, günlük hayatta da sıklıkla kullanılmaktadır. Özellikle maddenin geliştirdiği iç direncin tanımıyla kimya ve fizik derslerinin ana konularından biridir. Bu nedenle öğrenciler sıklıkla bunun ne anlama geldiğini merak etmektedirler. Bu yazımızda şunu soruyoruz: “Viskozite nedir? Viskozite artarsa ​​ne olur?” Sorularınıza yanıt arayacağız ve merakınızı gidermeye çalışacağız. Konuyla ilgili detaylı bilgiye ulaşmak için yazımızı incelemeye devam edebilirsiniz. Keyifli okumalar…

Viskozite Nedir?

Viskozite Nedir?Bal kalındır ve viskozite değeri yüksektir. Viskozite dilimize “viskozite” diye girmiş bir terimdir. Sıvı veya gaz halindeki maddelerin iç direnç yaratarak akışkanlığa direnmeleri anlamına gelir. Ayrıca viskozite düzeyi arttıkça “viskoz” olarak tanımlanmaya başladıkları da bilinmektedir. Bu ayrımın nedeni her maddenin belirli bir akışkanlık değerine sahip olmasıdır. Dışarıdan yapılan her müdahale onun doğal değerini etkileyeceğinden bazı olumsuz durumlar ortaya çıkabilmektedir. Çünkü akışkanlar dışındaki tüm gerçek akışkanlar yüzey gerilimine karşı bir direnç oluşturur. Ancak yüzey gerilimine karşı direnç geliştirmeyen akışkanların da olduğu söylenebilir. Bunlara aynı zamanda “ideal akışkanlar” da denir. Daha anlaşılır olması açısından bir örnekle açıklamak gerekirse su, sıvı bir madde olarak düşük veya ince bir viskozite değerine sahiptir. Tam tersi durumda ise örneğin bal kalındır ve viskozite değeri yüksektir.

Viskozite Nasıl Ölçülür?

Viskozite değerini ölçmek için özel bir formülasyon vardır. Viskozite değeri Newton'un akışkanlık denklemine göre bulunur. Çünkü Newton kanununa göre su ve gazların büyük çoğunluğu bu kanuna uymaktadır. Bu nedenle Newton akışkanları olarak bilinirler. Formülü şu şekildedir: Formüldeki değerler F (kuvvet) ve A'ya (alan) karşılık gelir. Bu nedenle formül, kuvvetin alana bölümü anlamına gelir. dv bölünürken dr sıvının hareket hızını temsil eder. n sabit bir ölçüm değerini ifade eder. Viskozitenin genel olarak ortalama bir değerde ölçüldüğü bilinmektedir. Bu 25°C'dir. Ancak bazı akışkanlar geniş bir yüzey gerilimi aralığında sabit kalırken; Bazıları kalamaz. Viskozitesi sabit olmayan bu akışkanlara Newtonyen olmayan akışkanlar denir.

Viskozite Artarsa ​​Ne Olur?

Viskozite artarsa ​​ne olur?Sıcaklık arttıkça viskozite azalır. Viskozitedeki artış maddenin cinsine ve şartlara bağlı olarak değişmektedir. Temel olarak viskoziteyi etkileyen üç madde vardır. Bunlar; molekülün moleküller arası kuvveti, sıcaklığı ve kütlesi. Moleküller arası kuvvet arttıkça viskozite, daha az yoğun maddelere göre artar. Çünkü moleküller arasındaki etkileşim arttıkça ayrılmaları zorlaşır ve bunun sonucunda viskozite artar. Benzer şekilde moleküler kütle arttıkça viskozitenin de arttığı görülmektedir. Son olarak en yaygın değer olan sıcaklığa bakmakta fayda var. Sıcaklık arttıkça viskozite azalır. Çünkü sıcaklık arttıkça moleküllerin çekim kuvveti azalacak ve buna bağlı olarak viskozite de azalacaktır. En basit sıcaklık değişkenine örnek vermek gerekirse buzdolabına konulan balın sıcaklığı düşecek ve ürün katılaşacaktır. Bu da viskozitenin artmasına neden olur. Ancak buzdolabından çıkarıldığında sıcaklığın etkisiyle direnç geliştiremeyen balın viskozite oranının düştüğü görülmektedir. Son olarak viskoziteye doğrudan etkisi olduğu söylenemese de basınçtan bahsetmek gerekir. Viskozite basınçtan bağımsız bir değer olmasına rağmen çok yüksek basınçlarda maddelerin yoğunluğu arttıkça viskozitenin de arttığı bilinmektedir.

Viskozite ve Günlük Yaşamda Kullanımı

Birçok bilimsel konuda olduğu gibi viskozitenin de günlük hayatta sıklıkla kullanıldığı bilinmemektedir. Ancak birçok alanda viskoziteyle karşılaşılmaktadır. Şimdi kısaca günlük hayatta nerelerde kullanıldığına bakalım. Buna göre: Cam sektöründe şişeleme işleminin daha kolay ve hızlı tamamlanması için kullanılmaktadır. Yol çalışmaları sırasında asfalt döküldükten sonra sahanın yayılmasına yardımcı olur. Bal, reçel gibi gıdaların evde daha kolay tüketilmesi ve ekmeğin üzerine sürülmesini kolaylaştırmak için kullanılır. Araçların yağlanmasında kullanılır. Sıcak ve soğuk havalarda yağ tüketim oranlarını ve araçların konforlu çalışmasını sağlar. Motorda ısıtılan yağın akışkanlık kazanmasını sağlar. Duvar benzeri yüzeylerde boyaların daha kolay yayılmasını sağlar. Yemek pişirmede, yemek hazırlamada ve sunumda kullanılır. İlaç endüstrisinde kanın pıhtılaşmasını kontrol etmek için kullanılır. İmalat sanayinde ekipmanların sorunsuz çalışması için yağlama proseslerinde kullanılır. Özetle viskozite, çeşitli bilim dallarında kullanılan bir kavramdır ve maddenin akışkanlığa karşı gösterdiği iç direnci ifade eder. Başta sıcaklık olmak üzere çeşitli uyaranlarla değeri artar veya azalır. Her iki durumda da günlük hayatımızda önemli bir yere sahiptir ve farkında olmasak da düzenli olarak meydana gelir. Öyle ki hem günlük kullanım açısından hem de bilimsel nitelik açısından oldukça önemli olduğu rahatlıkla söylenebilir.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın