Biyolojide Kontrol Çaprazlaması Nedir? – Yazbuz.com

Yaşadığımız evrenin gizemleri tüm insanları yaşamları boyunca etkilemiştir. İnsanın, hayvanların, bitkilerin, kısacası tüm canlıların yapısına ilişkin araştırmalar, tüm toplumların tarihinde büyük bir yere sahiptir. Bu şekilde ortaya çıkan bilimlerden biri de biyoloji bilimidir. Tıbbın temelleri canlıların yapı ve işleyişinin incelenmesiyle atılmıştır. Özellikle genetik alanında yapılan çalışmalar insanlığın geleceğine ışık tutuyor. Kontrol çaprazlaması genetik alanında bilimsel deneylerde kullanılan yöntemlerden biridir. Peki biyolojide kontrol çaprazlaması nedir ve neden uygulanır? Gelin bu soruları birlikte cevaplayalım.

Kontrol Geçişi nedir?

Canlıları inceleyerek onların fenotipleri (dış yapıları) hakkında bilgi edinebiliriz. Ancak genotiplerini (genetiğini) bilmek için dış yapılarını incelemek yeterli değildir. Bu noktada kontrol çaprazı devreye giriyor. Baskın fenotipe sahip olduğunu bildiğimiz ancak genotipini bilmediğimiz bir bireyin genotipini bulmak için yaptığımız melezlemeye “” denir.geçişi kontrol et” Buna denir. Bu prosedür biyolog Gregor Mendel tarafından keşfedildi. Mendel yetiştirdiği bezelyeler arasında farklılıklar olduğunu fark etti ve melezlemeyi keşfetti. Bezelye bitkisinin özelliklerinden dolayı Mendel'in deneyi başarılı oldu. Bitkinin özellikleri şunlardır: Kolayca yetiştirilebilir ve kısa sürede yavru verebilir. Bezelyenin çiçekleri aynı türün farklı özellikleriyle tozlaşma özelliğine sahip değildir. Kendi kendine tozlaşır, yani çiçeğin taç yaprakları erkek ve dişi organlarını tamamen çevrelediği için başka bir bitkinin polenleriyle tozlaşmaz. Birçok çeşidi bünyesinde barındırmaktadır. Bazı tohumlar buruşuk, bazıları yuvarlak, bazı çiçekler mor, bazıları ise beyazdır.

Mendel'in Bezelye Deneyi

Mendel'in Bezelye DeneyiPeki Mendel bu deneyi nasıl gerçekleştirdi? Kalıtımın babası olarak bilinen Mendel, bu deney için bezelyenin yedi özelliğini inceledi. Odaklandığı özellikler bitkinin boyu, tohum zarının şekli, zarın rengi, tohumun şekli, tohumun rengi, çiçeğin konumu ve rengiydi. Mendel saf sarı bir tohum ile saf yeşil bir tohum alıp bunları çaprazladı ve sonucunda sadece sarı tohumların oluştuğunu gördü. Böylece sarı renkbaskın genBunu söyleyebildi. Yeni oluşan sarı tohumları döllenmeye bıraktığında yeni oluşan ikinci nesil tohumların hem sarı hem de yeşil olduğunu gözlemledi. Bu durumda yeşil genin baskın sarı genin içinde saklı olduğunu fark etti. Ortaya çıkmayan bu şey hâlâ”çekinik genMendel bu deneyin sonunda şu bulguları elde etti: Her gen bir çift faktöre bağlıdır. Bunlardan biri anneden diğeri babadan gelir ve bu faktörler bu genin farklı varyasyonlarını temsil eder. .alelHer bir tohumda hangi tip alel olduğuna bakılarak oluşan tohumlar belirleniyor” dedi.homozigot” (anne ve babadan aynı geni almak) veya “heterozigot“(Anne ve babadan farklı genlerin miras alınması) olup olmadığını belirlemek mümkündür. Bu alel kombinasyonuna ” denir.genotip“, ortaya çıkan fiziksel sonuca da ” denirfenotipMendel, renkler dışında bezelyelerin tohum şekli veya çiçek rengi gibi özelliklerinde de aynı çaprazlama yapıldığında aynı sonuçların elde edildiğini gözlemledi. Yani sarı buruşuk tohum ile yeşil yuvarlak tohumdan sarı, yeşil, buruşuk ve yuvarlak tohumlar oluşmuştur.

Kontrol Geçişinin Tıbba Katkısı Nedir?

Mendel'in başarılı deneyi sonucunda kalıtım biliminin temelleri atıldı. Yıllar boyunca yapılan tıbbi araştırmalar, bu deney ışığında insanlarda kalıtım üzerine çalışmaların yapılmasına yol açmıştır. Bu çalışmalar sonucunda insanların atalarından aldıkları özellikler ve hastalıklar yani genlerinden aktarılan her şey keşfedilmiştir. Kısacası modern tıptaki tüm güncel kalıtım çalışmalarının temeli bezelyeden gelmektedir. Kontrol Geçişi Nedir? Biyolojide Ecotone Nedir? yazımız ilginizi çekiyorsa Yazımıza mutlaka göz atmalısınız.

Kontrol Geçişi Hangi Alanlarda Kullanılır?

Kontrol Geçişi Hangi Alanlarda Kullanılır?Peki kontrol çaprazı başka hangi amaçlar için kullanılabilir? Kontrol çaprazlaması genotipi tam olarak bilinmeyen genler için kullanılan bir yöntemdir. Gen dediğimiz faktör canlılar için geçerli olduğundan insanlar dışındaki hayvan ve bitkiler için de kontrol melezlemelerinden bahsetmek mümkündür. Aslında çalışmanın çıkış noktası bezelye yani bitkilerdir. Özellikle hayvan ıslahı ve bitki ıslahında etkin olarak kullanılan yöntemlerden biridir. Kontrol çaprazlaması bireylerin dominant mı yoksa resesif mi, homozigot mu yoksa heterozigot mu olduğunu ortaya koyduğundan sonraki nesillere gen aktarımı tahmin edilebilir. Böylece çiçek ve bitki yetiştiriciliğinde yeni neslin daha sağlıklı yetişmesi sağlanır. Aynı şekilde hayvancılık alanında da sağlıklı bir neslin oluşmasına katkı sağlar. Yani bitki ve hayvan ıslahında kullanılan kontrol melezlemesi ile zayıf genlere sahip bireylerin oluşması engellenmektedir. Biyolojinin günlük hayata etkileri kontrol melezlemeleriyle sınırlı değildir. Bugün hemen hemen her alanda kullandığımız yöntemlerin temelleri biyoloji sayesinde atılmıştır. Gördüğünüz gibi “Biyolojide kontrol çaprazlaması nedir?” Bezelye ile başlayıp kalıtım bilimi olarak günümüze kadar gelen kontrol çaprazlaması bunun sadece bir örneğidir.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın