Psikolojide Eklektik Yaklaşım Nedir? – Yazbuz.com

“Eklektik yaklaşım nedir?” Sorusunun cevabı psikolojideki birçok terapi tekniğinin birleşimi olarak verilebilir. Bu yaklaşımla seanslarda tek bir teknik uygulamak yerine daha esnek davranarak birden fazla yöntemi uygulamak mümkün oluyor.

Eklektik Stil Terapide Ne İfade Ediyor?

Psikoloğun birçok farklı kaynak ve yaklaşımdan faydalandığı bütünleşik tedavi tarzına elektrik tarzı adı verilmektedir. Kurallara sıkı sıkıya bağlı kalmayan bir yaklaşım türüdür. Eklektik terapinin çözüm sağlayacağı konular şu şekilde sıralanıyor: Travma Sonrası Stres Bozukluğu, Kişilik Bozuklukları (bipolar, narsisizm, şizoid), Yeme Bozuklukları, Depresyon. Konuyla alakalı olduğunu düşündüğümüz Nadir Psikolojik Hastalıklar ve Sonuçları başlıklı çalışmamıza göz atabilirsiniz.Yukarıda da görebileceğiniz gibi eklektik terapi, farklı psikoterapi yöntemlerini birleştirerek kişiye özel bir tedavi sunmayı amaçlamaktadır. Bu sayede kişinin ihtiyaçlarına ve sorunlarına daha etkili bir şekilde odaklanılır.

Eklektik Davranışçı Yaklaşım Nedir?

Eklektik yaklaşım nedir?Eklektik yaklaşım sırasında davranışsal bir yaklaşım benimsenmelidir. Eklektik terapi sırasında kullanılan bir diğer teknik ise davranışçı yaklaşımdır. Davranışçı yaklaşımda amaç, rahatsız edici davranışın önlenmesi veya istenilen davranışın pekiştirilmesidir. Eklektik davranışçı terapi seanslarında kabul etme ve kararlılık ilkeleri uygulanır. Ayrıca maruz kalma teknikleri de kullanılmaktadır. Bu sayede müşterinin sorununa yönelik çözüme en kısa yoldan ulaşılır. bütüncül yaklaşım Mevcut eklektik terapi teknikleri şunlardır: Davranış Terapisi, Kişi Odaklı Terapi, Bilişsel Davranışçı Terapi, Diyalektik Davranışçı Terapi, Psikodinamik Terapi. Söz konusu teknikler hastanın durumuna göre profesyonel tarafından seçilir.

Eklektik Terapi Eğitimi

Eklektik yaklaşım nedir?Tedaviyi uygulayan kişinin birçok terapi yöntemini bilmesi gerekmektedir. Çoklu tedavi yöntemleri uygulanır. Bir psikoloğun eklektik terapiyi uygulayabilmesi için birçok tedavi yöntemine hakim olması gerekir. Ancak bu şekilde danışanına en uygun tedavi tekniklerini entegre ederek eklektik yöntemi uygulayabilir. Eklektik terapi eğitimine multimodal eğitim adı verilmektedir. Eklektik terapi türleri şu şekilde sıralanmaktadır: Kısa Eklektik Terapi: Psikodinamik ve bilişsel davranışçı terapi tekniklerinin kullanıldığı bir tekniktir. Hastanın olumsuz düşünce ve duygularından kurtulmasına, travmayla baş etmesine yardımcı olunur. Bilişsel Kişilerarası Terapi: Bu yaklaşımda ruh sağlığı sorunları ele alınır. Multimodal Terapi: Ruh sağlığı sorunlarının çözümünde ilaç kullanımının yanı sıra danışmanlık da alınarak uygulanır. Transteorik Terapi: Bu yaklaşım hastanın değişim aşamalarını ve değişim hakkında düşünmesini dikkatle inceler. Gelişim aşamasındaki bir hasta ile değişime hazırlanan bir hastayı farklı değerlendirir. Üç Aşamalı Model: Öncelikle duygu ve düşünceler incelenir. İkinci aşamada sorunun altında yatan neden bulunur. Daha sonra bu sorunun çözümü için aktif aksiyon alınır. Eklektik terapi yöntemiyle psikolog ve hasta arasında güçlü bağların kurulduğu gözlemlenmiştir. Çocukluktan beri çözülemeyen pek çok sorunun bu yöntemle çözülebildiği bilinmektedir.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın