Monografi Nedir? – Yazbuz.com

Monografi; Bilimsel alanlardaki herhangi bir konu, yazar veya olgu hakkında kitap formatında yazılan eserlerdir. Araştırma yazarları veya edebiyattaki akımlar üzerine yazılan makaleler de bilimsel ve monografi türünde ele alınan yazı türleri arasındadır. Monograf tek bir makale anlamına gelir. Konuların bütünsel olarak ele alınmasından ziyade özel olarak ele alınması, bu makalelere monografi adının verilmesinin nedenidir. Ve böylece “Monografi nedir?” sorusunun cevabını bize açıklıyor. Monograflar aynı zamanda biyografiye benzer şekilde bir kişinin hayatı, kişiliği, başarıları ve eserleri üzerine yazılan “ayrıntılı” çalışmalardır. Hakkında yazılan kişilerin özel hayatları ve sırları hakkında, bazen belgelere dayanılarak uzun uzun yazılan yazılara monografi denir. Monografiler tek yönlü ya da çok yönlü olabileceği gibi subjektif ya da objektif bir yaklaşımla da yazılabilir. Söz konusu subjektif yaklaşım, yazarın bir monografi yazarken kişisel görüşlerini yansıtabilme becerisini içermektedir. Yazımızın devamında monografi türlerini ve kullanım alanlarını inceleyeceğiz. Okumanın tadını çıkar!

Monograf kelimesinin anlamı nedir?

Monograf kelimesinin anlamı nedir?“Tek makale” anlamına gelen monograf, ünlü bir kişinin hayatını, eserlerini veya başarılarını ele alabilir. Bilimsel değeri olan alanlarda yazılan analiz makalelerine monografi denir. Latince “mono” kelimesi tek anlamına gelirken, “graphia” kelimesi yazı anlamına gelir. İlk olarak bu iki kelimenin birleşmesiyle oluşan “Monograf” terimi Fransızcadan Türkçeye geçmiştir. Fransızca'da “Monographie” olarak adlandırılan kelimenin kullanımı hukuk, sosyoloji, psikoloji gibi çok çeşitli bilim dallarına yayılmıştır.

Monograf Çeşitleri Nelerdir?

Monografi türleri makalede tartışılan konulara göre değişir. Genel olarak bir monografinin kapsayabileceği konular şunlardır: Yer, Eser, Tarihsel veriler ve olaylar, Bilimsel konular, Bilimsel konulardaki nicelik veya nitelikler, Herhangi bir konuya ilişkin bakış açısı türleri. Görüldüğü gibi bir monografi genel ve özel pek çok konuyu kapsayabilir.

Monografların Kullanıldığı Diğer Alanlar

Monografların Kullanıldığı Diğer AlanlarMonografi birçok farklı disiplinin farklı şekillerde yararlandığı bir alandır. Monografinin ne olduğunu incelerken monografi kelimesinin edebiyat dışında da kullanıldığını unutmamak gerekir. Bu terim hukuk, sosyoloji, felsefe gibi alanlarda da sıklıkla kullanılmaktadır.

Monograf Hukukta Ne Anlama Gelmektedir?

Bilindiği üzere Anayasa Hukuku ile ilgili çeşitli inceleme yazıları mevcut olup bu yazılar hukuk alanında uzman kişiler tarafından yazılmaktadır. Monografi kavramı, tıpkı edebiyat alanında olduğu gibi hukuk alanında da kullanılan bir yazı türüdür. Monografi, Anayasa Hukuku üzerine yazılan inceleme yazılarından farklı olarak, anayasada tek bir konu üzerine yazılan ve anlaşılmayan kısımlara ışık tutan yazı türüdür. Yani Anayasa Hukuku incelemesi genel olmakla birlikte monografisi spesifiktir ve tek bir konuya veya duruma odaklanır.

Sosyolojide Monografi Nedir?

Monograf, sosyoloji alanında sıklıkla kullanılan bir inceleme yazısı türüdür. İlk kez Le Play tarafından ortaya atılan sosyolojik monografi türündeki çalışma, tıpkı doğa bilimlerinde olduğu gibi sosyoloji alanında da nesnel çıkarımlara yer verilmesi ihtiyacını desteklemiştir. Sosyolojik monografi makalelerinde incelenen birimlerden bazıları şunlardır: Aile, Köy, Sınırlı sosyal konu veya sorunlar, Nüfus

Felsefede Monografi Nedir?

Herhangi bir felsefi hareketi ayrıntılı olarak anlatan ve inceleyen yazı türüne felsefi monografi denir. Bu makaleler; Filozoflar, dönem felsefeleri, belli akımlar ya da görüşlerle ilgili olabilirler. Felsefi monografi yazarken önemli olan nokta, makalenin yazım sürecini tamamen bilim odaklı yürütmektir. Yazıda ya da ele alınan konularda ortaya çıkarılmak istenen gerçeğin bilimsel bir yönü olmalıdır.

Monografi Özellikleri Nelerdir?

Monografi Özellikleri Nelerdir?Yazılı monografilerde kişi veya eserin her yönü araştırılır ve incelenir. Monografinin özellikleri konu ve bilim dalına göre değişmektedir. Bir yerin, edebi türün, hareketin, yazarın ya da tamamen akademik bir konunun ayrıntılarını tartışan bir yazı türü olarak karşımıza çıkabilir. Genel olarak monografları diğer yazı türlerinden ayıran özellikler şu şekildedir: Monografilerde konu yüzeysel olarak değil derinlemesine ele alınır. Monografi makaleleri, makale veya makalelerden farklı olarak kitap formatındadır. Monografilerde konu ele alınırken sadece içeriği değil; Konunun diğer eşdeğer versiyonlarından farklılıkları da ortaya çıkıyor. İncelenen konu tüm detaylarıyla ele alınmalıdır. Monografide röportaj ya da anket gibi birden fazla veriye ulaşmayı sağlayan yöntemler kullanılıyor.

Monografi ve Biyografi Arasındaki Fark Nedir?

Biyografi, çoğunlukla ünlü bir kişinin hayatını, eserlerini ve kişisel hikayesini konu alan bir yazı türüdür. Monografiler tıpkı biyografiler gibi bireylerin hayatlarını inceleyen yazılar olarak görülebilir. Her ne kadar bu iki konu benzer olsa da monografi biyografiyi kapsamakta ve konuyu biyografiye göre çok daha ayrıntılı olarak incelemektedir. Monografide çözülmemiş hiçbir sorun yoktur. Yazıda bahsedilen tüm detaylar açık ve soru işareti bırakmayacak şekilde anlatılmalıdır. Monografi ve biyografi arasındaki farkı öğrenmekle ilgileniyorsanız, Konuşma ve Şaka Arasındaki Farklar Nelerdir? Ayrıca yazımıza da göz atabilirsiniz.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın