Metal, Yarı Metal ve Ametallerin Özellikleri

Metal, farklı özelliklere sahip malzemelerin üretiminde yaygın olarak kullanılmaktadır. Hayatımızın çoğunda metalden yapılmış ürünlerle sıklıkla karşılaşırız. Bunun nedeni ısıyı ve elektriği iyi iletmeleri ve kolayca şekillendirilebilmeleridir. Ancak metal, kaliteli hammadde ihtiyacını karşılamanın yanı sıra farklı element gruplarına da ayrılarak dikkat çekmektedir. Bu maddeler metal, yarı metal ve metal olmayan olarak gruplandırılmaktadır; Periyodik tablonun sınıflandırılmasında kriter olarak kullanılır. Bu makalede; metallerin, yarı metallerin ve ametallerin özellikleri Bununla ilgili detaylı bilgi vereceğiz. Kimyanın temel konuları olan metaller, yarı metaller ve ametaller hakkında merak ettiklerinizi içeriğimizde bulabilirsiniz.

Metal Nedir?

metalMetalMetal iletken özelliği ve yapısı nedeniyle birçok alanda yaygın olarak kullanılan bir maddedir. Cıva dışında her metalin katı halde bulunduğu bilinmektedir. Metallerin günlük hayatımızda sürekli karşılaştığımız maddeler olmasının nedeni çeşitliliklerinden kaynaklanmaktadır. Pek çok kişinin bildiğinin aksine; Demir, bakır, çinko, magnezyum, alüminyum, altın, gümüş, bor ve platin gibi maddelerin hepsi metaldir. Dolayısıyla periyodik tablodaki elementler arasında kimyasal özellikleri henüz bilinmeyenler dışındaki tüm maddeler metallerden veya metal türlerinden oluşur. Üstelik metal geri dönüştürülebilir özelliğiyle de dikkat çekiyor. Bir metalin defalarca geri dönüştürülebildiği bilinmektedir. Kısacası hem sürdürülebilir bir malzeme olması hem de kullanım alanları nedeniyle en değerli unsurlardan biridir.

Metallerin Özellikleri

metallerin özellikleriMetallerin, yarı metallerin ve ametallerin özellikleri arasında metaller elektriksel iletkenlikleriyle ayırt edilir. Hayatımızın önemli bir parçası olan metallerin öneminden bahsettikten sonra özelliklerinin neler olduğuna geçebiliriz. Metallerin özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz: Isıyı ve elektriği çok iyi iletir. Kolayca şekil alır. Teller ve levhalar halinde yapılabilirler. Yüzeyleri parlaktır. Cıva dışında oda sıcaklığında katı halde bulunurlar. Işığı yansıtabilirler. Gri ve kırmızı renkte olabilirler. Yoğunlukları nispeten yüksektir. Birbirleriyle bileşik oluşturamazlar. Ancak alaşım oluşturabilirler. Kristal bir yapıya sahiptirler. Sert veya yumuşak olabilirler. Erime ve kaynama noktaları yüksektir.

Yarı Metallerin Özellikleri

antimon kristalleriAntimon yarı metal Hem metallere hem de ametallere benzeyen yarı metaller kristal bir yapıya sahiptir. Fiziksel özelliklerinin metallere, kimyasal özelliklerinin ise ametallere benzer olduğu söylenmektedir. Periyodik tablonun sağ tarafında bilindiği kadarıyla 8 ametal bulunmaktadır. Bor, silikon, arsenik ve tellür yarı metallere örnektir. Şimdi yarı metallerin özelliklerini sıralayalım: Metallere göre daha az iletken, ametallere göre daha iletkendir. Parlak veya mat olabilir. Kristal bir yapıya sahiptir. Kolayca şekillendirilebilir ve işlenebilir. Tel ve levha şeklini alabilir. Oda sıcaklığında katıdır. Kırılgan değil. Sıcaklık arttıkça iletkenliklerinin arttığı söyleniyor. .

Ametallerin Özellikleri

ametallerin özellikleriAmetaller doğada moleküler yapıda bulunur. Metal özelliği göstermeyen elementlere ametaller denir. Periyodik tablonun sağ tarafında yer alırlar ve bilindiği gibi toplam sayıları 17'dir. En çok bilinen ametaller; azot, karbon, oksijen, kükürt, fosfor, selenyum, klor, iyot, soy gaz. Ametallerin özellikleri şu şekilde sıralanabilir; Isıyı ve elektriği iyi iletmezler. Yüzeyleri mattır. Tel veya tabaka halinde oluşmazlar. Esnek değiller. Katı, sıvı veya gaz halinde bulunabilirler. Erime, kaynama noktaları ve yoğunluklarının düşük olduğu bilinmektedir. Bileşikleri pozitif veya negatif değerlere sahip olabilir. Aralarında kovalent bağ oluşturabilirler. Doğada bulunan moleküllerdir. Çok küçükler. Son yörüngelerinde 5, 6, 7 elektron bulunduğu için elektron kabul etmeye isteklidirler.

Metallerin, Yarı Metallerin ve Ametallerin Kullanım Alanları

Metallerin kullanım alanlarıMetaller ağırlıklı olarak endüstriyel alanda kullanılmaktadır. Daha önce de belirttiğimiz gibi hayatımızın her anında metalle karşılaşıyoruz. Özellikle kimya, ulaşım, elektrik, elektronik, sanayi, inşaat ve otomotiv sektörlerinde kullanıldığı bilinmektedir. En çok bilinen metal hammadde ürünleri; telefon, televizyon, araba, bıçak, çekiç, para, bina dış cephesi ve boyası. Parlak görünümünden dolayı kuyumculukta hammadde olarak da sıklıkla tercih edilmektedir. Yarı metaller çoğunlukla elektronik endüstrisinde kullanılmaktadır. Zehirli ve asidik bir yapıya sahiptirler. Net bir ürüne isim vermek zordur çünkü çoğu zaman belirli karışımlara eklenebilecek özelliklere sahiptirler. Ancak projektör ve lens üretiminde kullanıldıkları yaygın olarak bilinmektedir. Ametaller ise antimikrobiyal özellikleriyle öne çıkıyor. Temizlik ürünleri, dezenfektan, tuz ruhu, hidroklorik asit, yüzme havuzu temizliği, içme suyu arıtma, kir çözücü, leke çıkarıcı gibi amaçlarla kullanıldığı bilinmektedir. Görüldüğü gibi her üç tip element de hayatımızın her alanında karşımıza çıkmakta ve kullanımımıza açıktır. Dikkat etmemiz gereken nokta, defalarca geri dönüştürülebilen bu malzemeleri sürdürülebilirlik açısından geri dönüştürmeye özen göstermemiz gerektiğidir. Bu sayede ihtiyaçlarımızı karşılarken yaşadığımız dünyaya zarar vermiyoruz. Kimya konuları ilginizi çekiyorsa işte size bir tavsiye daha: Homojen Nedir?

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın