Erotizm Nedir? Cinsellik ve Erotizm

Günümüzde erotizm denilince akla ilk gelen; İnsanların cinsel egolarını tatmin etmek için yaptıkları hareketler, oyunlar veya davranışlardır. Ancak erotizm sadece bundan ibaret değil. Aslında erotizm kesinlikle bu değil! Erotizm, en geniş tanımıyla hem iki bireyin cinsel yaklaşımlarını hem de tüm insanlar arasında kurulan dostluk, bağ ve sevgiyi kapsar. Fakat ne yazık ki erotizm kelimesi zamanla anlam olarak daralmış ve sığlaşmıştır. O halde şunu düşünelim: Erotizm nedir? Cinsellik ve erotizm Aralarındaki farklar nelerdir ve hangi noktalarda buluşurlar?

Erotizm Kelime Anlamı

erotizm'in tanımıCinsel istek ve duygulara düşkünlük “Erotizm nedir?” Sorunun tek cevabı var. Erotizm, Antik Yunan mitolojisindeki aşk tanrısı Eros'tan türeyen bir kelimedir. Kelime olarak erotizm için şu tanımlar yapılmıştır: Cinsel istek ve duygulara çok düşkün olma durumu, Şehvet, Şehvet, Erozizm. Toplumda erotizm konusunda insanlar arasında büyük bir yanılgı var. Sanılanın aksine erotizmin temelinde seks değil, aşk ve şefkat yatmaktadır. Adını aşk tanrısı Eros'tan almasının nedeni ise aşk duygusuna dayanmasıdır. Erotizm de subjektif bir kavramdır. Hiçbir uyaranın her birey üzerinde aynı etkiyi yaratmadığı gözlemlenmiştir. Erotizm söz konusu olduğunda normal veya anormal davranışı tanımlamak çok zordur. Bir kişi için erotik uyarıcı olan bir eylem, başka bir kişi için itici görünebilir.

Cinsellik Kelime Anlamı

cinselliğin tanımıCinsellik en kısa tanımıyla sevişme dürtüsüdür. Cinsellik kelimesi, cinsel özellikler, cinsellik ve sevişme duygusu, cinsellik bütünü olarak tanımlanmaktadır. Cinsellik, insanın doğasında var olan ve hayatta kalmasını sağlayan temel içgüdü ve ihtiyaçlardan biridir. Yakın geçmişe kadar cinsellik yalnızca üreme eylemiyle eş tutulsa da zamanla cinselliğe yüklenen anlamlar değişti. Günümüzde cinsellik, bireyin fiziksel yapısını, kendisi hakkındaki yargılarını, seçimlerini ve diğer insanlar hakkında ne düşündüğünü kapsamaktadır. Aynı zamanda cinsellik tüm bunların gerçekleştiği ortamda ne anlama geldiğini de içermektedir. Cinsellik sadece fiziksel yönüyle değerlendirilmemelidir. Cinsellik hakkında düşünürken sosyal ve manevi yönleri de dikkate almak gerekir. Dolayısıyla cinsellik anlayışı toplumların gelenek ve göreneklerine göre şekillenebilmektedir. Bir davranış bir kültürde cinsellik olarak kabul edilirken başka bir kültürde normal karşılanabilir. Bu nedenle cinsellik toplumsal olarak çok çeşitli ve görecelidir.

Cinsellik ve Erotizm Arasındaki İlişki

erotizm ve cinsellikCinsellik ve erotizm aynı noktada buluşuyor.Cinsellik ve erotizm Konu her zaman merak konusu olmuştur ve aynı zamanda hayatın bir parçası olmuştur. Günümüzde bazı insanlar aşkla ilgili olan erotizm ile üreme amaçlı cinselliğin birbirinden bağımsız olduğunu düşünmektedir. Ancak bazılarına göre bu doğru değil. Erotizmin ve cinselliğin birbiriyle bağlantılı olduğunu düşünen kişiler, cinselliği erotizme kapı açan anahtar olarak tanımlıyor. Cinsellik cinsel dürtülere bağlı olarak ortaya çıkarken; Erotizm bu cinsel dürtülere hizmet eder. Sonuç olarak cinsellik ve erotizm temelde aynı amaca hizmet etmektedir. Bu düşünceden dolayı bu kavramlar sıklıkla birlikte incelenmektedir.

Antik Çağda Cinsellik ve Erotizm

eski çağlarda erotizmErotizmin pek çok yansımasını antik eserlerde görmek mümkündür. Her toplumun kültürel yapısının cinselliğe ve erotizme yaklaşımlarında farklılıklar yarattığını belirtmiştik. Bir toplumun gelenek ve göreneklerinin o toplumun cinsel yaklaşımını şekillendirdiği unutulmamalıdır. Ve bu yaklaşım toplumun her alanına yansıyabilir. Sanat da bu alanlardan biridir. Özellikle Antik Çağ'da sanat eserlerinde cinsellik ve erotizm önemli bir yer tutmaktaydı. Antik Yunan döneminde önemli bir yere sahip olan mitolojik öykülerde cinsel yaşamın tasviri oldukça yoğundur. Tanrıların çapkınlıklarına ve insanlardan doğan yarı tanrı çocuklarına mitolojik hikâyelerde sıklıkla rastlanır. Antik çağdaki mitolojik öykülerin yanı sıra erotizm ve cinsellik de sanat eserlerine yansımıştır. Arkeolojik kazılarda ortaya çıkarılan Antik Çağ'a ait kandil ve vazolarda erotik tasvirlere sıklıkla rastlanıyor.

Erotizm ve Cinselliğin İfadesinde Kullanılan Dil

erotizmde kullanılan dilÖzellikle Türk toplumu gibi tabuların olduğu toplumlarda cinsellik metaforlar aracılığıyla anlatılmaktadır. Her dilin kendine özgü anlatım olanakları vardır. İnsanların dili kullanma özgürlüğü de vardır. Ancak bazı durumlarda bu özgürlüğe sahip olmasına rağmen dili kullanırken bazı tercihler yapmak durumunda kalmaktadır. Karşısındaki kişiye anlatmak istediği konu toplum tarafından ayıp ve ahlaka aykırı görülüyorsa dili sınırlayarak veya şekillendirerek kullanır. Cinsellik ve erotizm Dilimizde de ayıp sayılan konular arasındadır. Bu konudaki söylemlerin açıkça dile getirilmesi hoş karşılanmıyor. Bu nedenle bu kavramları aktarmak için örtülü anlatımdan yararlanılmaktadır. Erotizm ve cinsellik ile ilgili konular genellikle metaforlar ve mecazlarla açıklanmaktadır. Örneğin; “Mercimekleri fırına koyuyorum.” İfade “cinsel ilişkide bulunmak” anlamında kullanılmaktadır. Bir cinsellik kavramı olan sapyoseksüellik nedir?

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın