Cominform (Kominform) Nedir? Amacı Nedir?

1947 yılında Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin (SSCB) öncülüğünde Doğu Avrupa'da kurulan Cominform, ABD'nin önderlik ettiği siyasi ve ideolojik oluşuma alternatif olarak tarihteki yerini aldı. Ama “Kominform Nedir?” Sorunun tam olarak cevabını verebilmek için dönemin ideolojik ve siyasi farklılıklarını incelemek gerekmektedir. Sovyetler Birliği Komünist Partisi, Marshall Planı'nı Amerikan emperyalizminin bir oyunu olarak görüyor. Bu nedenle bir şeyler yapılması gerektiğini düşünen parti, 5 Ekim 1947'de Doğu Avrupa ülkelerinin komünist parti liderleriyle bir araya geldi. Toplantı sonunda Kominform'un kurulmasına karar verildi. Kominform ülkeleri arasında SSCB'nin yanı sıra Bulgaristan, Polonya, Yugoslavya, İtalya, Fransa, Çekoslovakya, Macaristan ve Romanya gibi doğu bloğu ülkeleri de yer alıyor. Daha sonraki yıllarda Yugoslavya, fikir ayrılıkları nedeniyle Kominform'dan çıkarıldı.

Avrupa Kalkınma Programına karşı Cominform.

cominform-bu nedirABD, Avrupa'yı hem siyasi hem de ekonomik olarak yeniden yapılandırmak istiyordu. “Kominform nedir?” Sorunun cevabını verebilmek için Marshall Planı'nın detaylarını bilmek büyük önem taşıyor. ABD, İkinci Dünya Savaşı sonrasında Avrupa'yı hem siyasi hem de ekonomik açıdan yeniden yapılandırmak istiyordu. Bu nedenle Marshall Planı adı verilen ekonomik yardım paketini yürürlüğe koyuyor. Avrupa Kurtarma Programı adı altında başlatılan programın anti-komünist hedefleri var. Programda 1948-1951 yılları arasında 16 ülke ABD'den ekonomik kalkınma yardımı aldı. SSCB ise programın Amerikan emperyalizmini taşıdığını iddia ederek uydu devletleriyle Molotof Planı'nı devreye soktu. Bu plan, SSCB ile uyumlu ülkelerin yeniden inşasına yardımcı olacak Kominform'un kurulmasını öngörüyor. “Cominform neden kuruldu?” Sorunun bir diğer cevabı da başta Avrupa olmak üzere dünya genelinde komünist hareketin koordine edilmesidir. Böylece Alman-Sovyet Saldırmazlık Paktı ile ortadan kaldırılan 3. Enternasyonal'in işlevini üstleniyor. Tarihle ilgili araştırma yapmayı ve kitap okumayı seviyorsanız ilginizi çekeceğini düşündüğümüz Osmanlı Tarihini En İyi Anlatan Kitaplar adlı çalışmamıza göz atmanız faydalı olacaktır.

Comecon nedir? Kominform Comecon Farkı Nedir?

Moskova'da düzenlenen ekonomik konferansın ardından Ocak 1949'da SSCB, Bulgaristan, Çekoslovakya, Romanya, Macaristan ve Polonya tarafından yayınlanan ortak deklarasyonla Karşılıklı Ekonomik Yardımlaşma Konseyi Comecon kuruldu. Daha sonra Arnavutluk, Alman Demokratik Cumhuriyeti (Doğu) Almanya), Küba ve Vietnam da bu birliğe dahildir. Üye ülkelerin savaş sonrası ekonomilerini iyileştirmek amacıyla kurulan Comecon'un görevleri arasında şunlar yer alıyor: Ekonomik kalkınmayı sağlayacak hammaddelerin üretim ve dağıtımını yönlendirmek. Üye ülkeler arasında veya üye olmayan ülkelerle ticaretin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak. Üye ülkelerin ekonomik kalkınması ve uzmanlaşmasına yönelik işbirliğinin geliştirilmesine yönelik planlar hazırlamak. İşbirliği Bankası kuruldu. Bunu 1971'de Uluslararası Yatırım Bankası izledi. 1980'de ortak para birimine geçiş planı başarısızlıkla sonuçlandı.

Yugoslavya Kominform'dan Neden Çıkarıldı?

Kominform nedir?Yugoslavya kontrol edilemediği için Kominform örgütünden ihraç edildi. Cominform ilk kurulduğunda merkezi Belgrad'daydı. Ülkenin kendi komünist rejimine sahip olması, diğer komünist rejimler gibi SSCB'nin uydusu olamayacağı ve Tito'nun bir Balkan Federasyonu kurmak istemesi Moskova'nın tepkisini çekti. Moskova rejimi tam olarak kontrol edemediği için çözümü Yugoslavya'yı örgütten çıkarmakta buldu. İhracatın ardından merkez Romanya Bükreş oldu. Cominform hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler “Cominform Nedir?” diye sorabilirler. Sorunun cevabını bulmak için yakın geçmişi araştırdıklarında, Soğuk Savaş döneminde Doğu Bloku ülkeleri tarafından kurulan bu örgütün 1956 yılında lağvedildiğini öğrenirler. Cominform kuruluşundan 9 yıl sonra lağvedilmiş olsa da Comecon 1991 yılında faaliyetlerini durdurmuş ve kapatılmıştır. Soğuk Savaş, SSCB'nin çöküşü ve doğu bloğunun dağılmasıyla sona ermiş olsa da, Rusya ile ABD arasındaki ideolojik farklılıklar günümüzde de varlığını sürdürmektedir. Bu nedenle çatışmalar ve hatta savaşlar meydana geldiğinden, diğer devletler yeniden bir dünya savaşının yaşanmasından endişe duymaktadır.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın