Yasama, Yürütme, Yargı Nedir? Türkiye’de Nasıl İşler?

Yasama, yürütme ve yargı genel anlamda devletin yerine getirmek zorunda olduğu üç ana unsuru organlarıyla birlikte bir araya getiren yapılar bütünüdür. Kuvvetler ayrılığı olarak da tanımlanabilecek bu başlıklar, kendi ana ekseninde büyük bir güce sahip olmasına rağmen, birbirlerine karşı yaptırımları da bulunmaktadır.

Yasama nedir ve yetkileri nelerdir?

Yasama, genel tanımıyla yasa koyucu, yasa koyucu anlamında kullanılmaktadır. Genel ve kapsayıcı sebep-sonuç ilişkileri ve belirli özelliklere sahip olan kurallar ve kanun yapma görevleri bütününe mevzuat denir. Türkiye'de yasama görevleri Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) ve milletvekillerine verilmiştir. Sonuç olarak çoğunluk demokrasisine uygun olarak yapılan seçimlerde Türkiye Büyük Millet Meclisine seçilen milletvekilleri, kazandıkları çoğunluklar ve aralarındaki önergelerle kanun yapma ve değiştirme hakkına sahiptir.

Yasama Meclisinin Görevleri Nelerdir?

Yeni bir yasa teklifi sunmak. Mevcut yasaların değerlendirilmesi veya değiştirilmesi. Mevcut yasaların kaldırılması. Bakanlar Kurulunu ve dolayısıyla bakanları denetlemek. Dolayısıyla idari kriz durumlarında duruma müdahale edebilmek. Bakanlar Kuruluna, mecliste çoğunluk oyu alan kanun hükümlerine göre karar alma ve bu karara uyma yetkisi vermek. Bakanlıklara bağlı tüm devlet organlarının bütçelerini ve yasa tasarılarını onaylamak, tartışmak, düzenlemek ve gerektiğinde kaldırmak. Savaş ilan etmek ve günün şartlarına uygun hareket etmek. OHAL kararı alabilmek.

Yürütme nedir ve yetkileri nelerdir?

yöneticiÜlkede yürütme görevi Cumhurbaşkanı ve ona bağlı Bakanlar Kuruluna verilmiştir. Yürütme, kanunlar sonucunda ülkenin belirli bir yönetim çerçevesinde yönetilmesi anlamına gelir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına göre bu görev Cumhurbaşkanına ve ona bağlı Bakanlar Kuruluna verilmiştir. Cumhurbaşkanı, görevi gereği Bakanlar Kurulunu doğrudan belirleyebilir ve kabine ekibine dilediği kadar kişi ekleyip çıkarabilir.

Yargı Nedir? Yetkileri ve görevleri nelerdir?

Yargı, devlet adına ve egemenliğin korunması sonucunda hukuk merkezli olarak yorumlayan ve uygulayan mahkeme ve değerlendirme sistemidir. Felsefe ve hukuktaki kullanımları farklı görünse de aslında eş anlamlıdırlar. Yargının görev ve yetkilerinden belki de en büyüğü, ülke içinde meydana gelebilecek tutarsızlıklara ve kaosa ortak olmadan, mevcut durumu en normatif şekilde düzeltme hedefiyle ilerlemektir. Yargının bağımsızlığı çok önemlidir çünkü Türkiye Cumhuriyeti kanunları önünde herkes eşittir.

Kuvvetler Ayrılığı Nedir ve Nasıl Çalışmalıdır?

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 7, 8 ve 9. maddelerinde yer alan kuvvetler ayrılığı açıkça ayrıştırılmış ve bağımsız olarak ele alınmıştır. Olası haksızlıkların ve olumsuzlukların önlenmesi ve anayasanın en önemli eşitlik maddesinin engellenmesi amacıyla devlet üç bağımsız organ olarak varlığını sürdürmektedir. Böylece devlet daha dengeli bir yapı içerisinde bağımsız bir yasama, yürütme ve yargıya sahip olur.

Türkiye'de Yasama, Yürütme, Yargı ve Kuvvetler Ayrılığı

Türkiye'de Yasama, Yürütme, Yargı ve Kuvvetler AyrılığıTürkiye'de Yasama, Yürütme, Yargı ve Kuvvetler Ayrılığı. Ülkemizde son referandum sonrasında hükümet şeklimiz Cumhurbaşkanlığı Sistemine geçmiştir. Sonuç olarak cumhurbaşkanının elindeki fırsatlar yasama ve yargının üzerinden geçti. Yürütme yetkisine sahip olan ülkede, yürütmeyi yargılayabilecek bir yargı ya da yasama organı kalmamıştır. Bunun sonucunda yasama ve yargı yürütmeye bağımlı hale geldi ve cumhurbaşkanının belirlediği ölçüde şekillendi.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın