Sanatsal Betimleme Nedir? – Yazbuz.com

Sanat kelimesi en temelde sanatçının yarattığı esere bakıldığında izleyicide yarattığı duygular bütünü için kullanılmaktadır. Bu durum edebiyat için de geçerlidir. Yazar, sanatını okurlarına zarif bir şekilde aktarabilmek için sıklıkla farklı yöntemlere başvurur. Bu yazıda “Sanatsal tasvir nedir?” Sorunu tartışacağız. Betimleme, edebiyat sanatında yazarların mevcut durumlarını, duygu ve isteklerini okuyucuya aktarmak için kullandıkları anlatım biçimidir. Yazarın kelimelerle görsel bir izlenim yaratmasının bir yoludur. Elbette bu ifade yönteminin farklı kullanım biçimleri de vardır. Edebiyatta dört farklı edebiyat türü vardır: sanatsal (izlenimci), fiziksel (sembolik), manevi (içsel) ve açıklayıcı.
Edebi eserlerde sıklıkla karşılaştığımız bu tasvir türü, yazarın hayali unsurlar, sanatsal tasvirler ve metaforik ifadeler kullanarak eserini zenginleştirip derinleştirmek ve okuyucuyu hikâyenin içine çekmek amacıyla kullandığı bir anlatım tekniğidir. Burada sanat öncelikli meseledir.

Sanatsal Açıklama Özellikler

sanatsal açıklama, örneklerAçıklayıcı açıklama kullanılmaz. Genellikle edebi eserlerde karşımıza çıkar. Yazarın sanatsal kaygıları olduğu bilinmektedir. Sanatsal tasvir tekniği, yazarın eserinde sıkıntılarını ve duygularını detaylandırmayı amaçladığı bir anlatım biçimidir. Bu sayede duygular, olaylar veya nesneler detaylı bir şekilde anlatılır ve konu kapsamlı bir şekilde anlaşılır. Bu sayede yazar mevcut durumu okuyucunun zihninde canlandırabilme olanağı sunmaktadır. Aynı zamanda duygusal ve görsel çağrışımlar yaparak canlı bir atmosfer yaratır. Sanatsal betimlemenin belirleyici özellikleri şu şekilde sıralanabilir: Yazar sanatsal kaygılıdır. Edebi eserlerde sıklıkla karşımıza çıkar. Açıklamalarda hayali unsurlara, mecazlara, mecazi ve abartılı ifadelere yer verilmiştir. Tanımlayıcı açıklamanın tam tersidir. Görseller ayrıntılı olarak anlatılmış, renkleri ve şekilleri anlatılmıştır. Bu özelliklerini kullanarak sanatsal tasvir tekniğini eserlerinde kusursuz bir şekilde kullanabilen yazarlar, sanat olgusunu gündeme getirerek okuyucuya daha keyifli ve detaylı bir anlatım sunabilmektedir.Sanatsal tasvirle bağlantısı olan Kavramsal Sanat nedir? Özellikler, Temsilciler ve Örnekler başlıklı yazımızın ortak bir özelliği bulunmaktadır. Sanatçı dilediğini ekleyebileceği için yazımıza göz atarak benzerliklerini öğrenebilirsiniz.

Sanatsal Açıklama Örneği

Sanatsal-açıklama nedir?Sanatsal betimleme, yazarı farklı kılar ve onun kendine özgü tarzını, düşüncelerini ve hayal gücünü öne çıkarır. Sanatsal betimleme edebiyatın pek çok dalında görülebilen bir anlatım yöntemidir. Örnek olarak ünlü fantastik eser Yüzüklerin Efendisi serisinden yazar Tolkien'in Miğfer Dibi tanımına bakabiliriz. Tolkien bu örnekte kullandığı teknikle Miğfer Dibi'ni mükemmel bir şekilde anlatmaktadır. Anlatımını sanatsal metaforlarla güçlendirerek o büyük görkemli mekanı etkileyici bir şekilde anlatıyor. Tolkien bu eserinde defalarca sanatsal tasvir tekniğine başvurmuş ve kurgusal bir dünya olan Orta Dünya'nın okuyucunun zihnindeki tasvirini canlandırmak istemiştir. Bu anlatım tekniği sadece fantastik eserlerde değil, polisiye anlatılar, duygusal, estetik ve psikolojik romanlar gibi pek çok farklı türde de kullanılmıştır.
Betimleyici tasvirin tam tersi olan, yazarın doğrudan gördüklerini anlatarak kelimelerle resim çizmeye çalıştığı, kişi ve varlıkları olduğu gibi tasvir ettiği sanatsal tasvir, birden fazla edebiyat türünde görülebilmektedir.
Tüm bunların yanı sıra sanatsal betimleme, yazarın kendi üslubunu oluşturmasına ve eserini benzersiz kılmasına yardımcı olabilir. Ancak bu tür açıklamaları kullanırken aşırıya kaçmamak ve metne gereksiz ağırlık yüklememek de önemlidir. Sanatsal imgeler ancak dengeli ve etkili bir şekilde kullanıldığında eserin kalitesini artırabilir.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın