Anav Kültürü Nedir? Özellikleri ve Tarihte Yeri

Anav kültürü nedir?” Sorunun cevabı Orta Asya Türk tarihi üzerine araştırma yapanlar için merak konusu haline geldi. Bölgenin en eski değerlerinden biri olan bu varlık birikimi, Türkmenistan'ın Anav bölgesinde yapılan kazılar sonucunda ortaya çıkarılmıştır. Kazı sonuçlarına göre bu kültürde yaşayan insanların tuğladan yapılmış evlerde yaşadıkları ve tarımla uğraştıkları sonucuna varılmıştır. Tarihi kökleri M.Ö. 2500'e kadar uzanan Anav kültürüinsanlığın benzersiz bir evrimini sembolize eder. Arpa ve buğdayın havanda öğütülmesindeki ustalık ve bakırdan ustalıkla yapılan süs eşyaları bu kadim uygarlığın zenginliğini gözler önüne seriyor. Ayrıca Anav halkı Mezopotamya ve Hindistan gibi geniş coğrafyalara yayılarak Sümer ve Mohenjo-daro kültürlerini oluşturmuştur. Ancak bu kültür diğer Türk uygarlıklarından belirgin biçimde farklıdır. M.Ö. 4000 ile M.Ö. 1000 yılları arasındaki üç bin yıllık dönemi kapsayan bu kültür, yerleşik yaşam ile göçebe hayvancılığı başarılı bir şekilde birleştiren bir yapıya sahiptir. Kısaca Anav kültürü Sadece ortaya çıktığı bölgeyle sınırlı değildi; Orta Doğu'dan Çin ve Hindistan'a kadar uzanan geniş bir coğrafyada etkisini sürdürdü. Birçok uygarlık kendi sınırları içerisinde gelişirken Anav kültürü, Farklı coğrafyalarda kök salarak tarih boyunca kök salmış bir miras bırakmıştır.

Anav Kültür Özellikleri

Anav Kültür ÖzellikleriAnav kültüründe yerleşik yaşam tarzı benimsenmiş ve tarıma büyük yer verilmiştir. Anavs, Türk medeniyetinin temellerini güçlendirmenin yanı sıra, Orta Asya'nın en eski kültürü olma unvanına sahiptir. Peki bu unvanı korumaya ne dersin?N Anavların özellikleri nelerdir? Anav kültüründe yerleşik yaşam tarzı benimsenmiştir. Bu kültürün insanları tuğladan yapılmış evlerde yaşamlarını sürdürüyorlardı. Toprak-bakır işleme, dokuma ve hayvancılıkla uğraşıyorlardı. Tarımın çok büyük yeri var.Anav kültürünün özellikleri Kendisiyle ilgili bu önemli bilgi yapılan kazılar sonucunda ortaya çıktı.

Afanasyevo nedir?

Orta Asya'da Anavlarla birlikte adından söz ettiren bir başka değerler topluluğu. “Afanasyevo kültürü nedir?” Sorunun konu kapsamında ele alınması gerekmektedir. Altay-Sayan Dağları'nın kuzeybatısındaki bozkırlarda, M.Ö. 2500 yılları arasında varlığını sürdüren bu kültür; Bir topluluğun avcılık ve savaşçılıkla öne çıktığı bir dönemi temsil eder. Afanasyevolular tüm bunların yanı sıra at, deve gibi hayvanları evcilleştirmiş ve koyun yetiştiriciliğiyle uğraşmışlardır. Ayrıca bakır işleme konusunda da ileri düzeyde bilgiye sahiplerdi. Afanasyevo kültürü Orta Asya medeniyetinde geniş bir bölgeyi etkilemiştir.

Afanasyevo Kültürünün Özellikleri

Kalkolitik Çağ'da M.Ö. 3300-2500 yılları arasında hüküm süren Afanasyevo kültürünün adı bölgedeki Afanasiyeva Dağı'ndan gelmektedir. Peki Afanasyevo kültürünün özellikleri Onlar neler? Günlük hayatta metal aletleri kullanan ilk uygarlıktır. Bu kültürü benimseyen insanlar bakır gibi metalleri işleyebiliyorlardı. Afanasyevo kültüründe kullanılan eşyalar arasında silahlar, süs eşyaları ve işlemeli eşyalar da vardı. Afanasyevo kültürü Türklerin bilinen ilk kültürüdür. Asya'da at kalıntılarının görüldüğü ilk dönem olmasıyla da dikkat çekiyor. Bu kültür daha sonraki Andronovo ile devam etti. Makalemizde “Anav kültürü nedir?” sorusunu kapsamlı bir şekilde ele alarak Anavların tarih içindeki yeri ve önemine ışık tutmaya çalıştık. Türk mitolojisindeki tanrıları konu alan yazımıza ilgi duyuyorsanız mutlaka göz atmalısınız.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın