Sohbet ve Fıkra Arasındaki Farklar Nelerdir?

Konuşma ve şaka sıklıkla karıştırılan konulardır. Her iki yazı türünün de benzerlikleri ve farklılıkları vardır. Bu yazımızda “Konuşma ve şaka arasındaki farklar nelerdir?Sorunun cevabını vereceğiz. Öncelikle bu iki yazı türünü ayrı başlıklar altında ele alacağız. Daha sonra türlerin benzerliklerine ve farklılıklarına bakacağız. Hazırsanız başlayalım…

Sohbet Nedir?

sohbet nedirKonuşma türünde yazar samimi ve anlaşılır bir dil tercih eder. Sohbet, yazarın günlük olaylarla ilgili olarak seçtiği konu hakkındaki görüşlerini karşıdaki kişiyle konuşuyormuşçasına açıkladığı yazıdır. Bu türde yazar, söylediklerini derinleştirmeden anlatır. Okuyucuya kendi fikirlerini samimi ve anlaşılır bir dille anlatır. Bu yazı türünde herhangi bir şeyi kanıtlama amacı yoktur. Konuşma biçimine gazete ve dergilerde sıklıkla rastlanır. Gazeteciler ülkede yaşanan olaylarla ilgili fikir ve görüşlerini okuyucularına sunarlar. Bu süre zarfında ağır bir ton kullanılmaz. Yazım oldukça akıcı ve anlaşılır ilerliyor. Okuyucuya sanki yanınızdaymış gibi hissettiriyor. Ayrıca konuşma yazmanın bir diğer adı da diksiyondur. Geçmişte bu yazı tipine muhasebe deniyordu.

Sohbet Türünün Özellikleri

Sohbet metinlerinin bazı özellikleri bulunmaktadır. Bu sayede yazar yazısını çok daha anlaşılır hale getirebilir. Konu ve anlatmak istedikleri okuyucuya daha net ulaşıyor. O halde sohbet türünün özelliklerini hep birlikte inceleyelim: Sohbet yazılarında daha tanıdık bir anlatım vardır. Yazar atasözlerinden, deyimlerden ve anılardan sıklıkla yararlanmaktadır. Seçilen konu herkesin ilgisini çekmelidir. Cümleler konuşma tarzında olduğundan genellikle ters çevrilmiştir. Yazar okuyucuya sanki karşısındaymış gibi bakıyor. Gibi sorular sorar. Cevap vererek düşüncelerini ifade eder. Konuyu uzatmadan, ispat etmeden, söylediklerine inanma çabası göstermeden yazılmıştır. Gazete ve dergilerde sıklıkla görüldüğü gibi yazarın yazıları kitap olarak da yayınlanabilmektedir. Makale gibi giriş-gelişme-sonuç bölümü vardır. Ancak samimi ve samimi bir dil kullanması nedeniyle yazıdan farklılık göstermektedir. Yazarın tek bir amacı vardır. Okuyucuyu belirlenen konu üzerinde düşünmeye teşvik etmektir. Kişisel düşünceler ifade edildiğinden genellikle subjektif ifadelere yer verilmektedir. Objektiflik yok. Sohbet gönderileri yazan kişilere esprili denilebilir. Esprili, konuşarak karşısındakini düşündüren kişi demektir.

Dünya Edebiyatında Konuşma Tarihi

Ernest HemingwayErnest HemingwaySohbet ve makale türleri birbirine çok benzer. Dolayısıyla dünyada muhabbetin tarihine bakarken aynı zamanda denemenin tarihini de incelemek gerekir. Makale ilk olarak Fransa'da Montaigne tarafından yayımlandı. Daha sonra Amerika ve Avrupa'da gelişmeye devam etti. Türk edebiyatına 20. yüzyılda girmiştir. Bu sıralarda dünyada sohbet türü ortaya çıkmaya başladı. Bu türün dünyadaki önemli temsilcilerinden birkaçını aşağıda sıralayabiliriz: Ernest HemingwayJean Paul SartreJohn Griffifth LondonMaksim GorkiMihail Aleksandrovich Sholokhov

Türk Edebiyatında Konuşma Tarihi

Türk edebiyatında sohbet türü, Tanzimat Dönemi'yle birlikte gelişmeye başlayan gazetelerle birlikte girmeye başlamıştır. Bu yazı tipinin samimiyetinden dolayı pek çok yazar sohbet örnekleri vermiştir. Dergi ve gazetelerin yanı sıra yazarlar da sohbetlerini kitap haline getirmişlerdir. Konuşma örnekleri veren Türk edebiyatı yazarları: Ahmet Rasim, Suut Kemal Yetkin, Şevket Rado, Melih Cevdet Anday, Nurullah Ataç, Refik Halit Karatay, Cenap Şahabettin, Hasan Ali Yücel, Attila İlhan

Şaka nedir?

şaka nedirGenellikle gazete, dergi gibi yayınlarda görülür. Fıkra, bir yazarın ülke ve toplumun sorunlarına ilişkin düşüncelerini yazdığı yazılardır. Konulara ilişkin görüşlerin oldukça akıcı bir şekilde yazıldığı yazı türüdür. Genellikle gazete, dergi gibi yayınlarda görülür. Bu süreli yayınların belirli bir bölümünde yazarın güncel, toplumsal ya da siyasal konulardaki fikirleri yayınlanmaktadır. Şaka türünün bir diğer adı da “köşe yazısı”dır.

Şaka Türünün Özellikleri

Fıkra her zaman karşılaşılan yazı türlerinden biridir. Yazar, sohbette olduğu gibi bu yazıda da bazı özelliklere dikkat ediyor. Bu sayede söylemek istediğini daha net anlatabilir. Fıkra türünün ne gibi özelliklere sahip olduğunu hep birlikte inceleyelim: Fıkralar güncel olayları konu alan yazılardır. Dolayısıyla yarın paylaşma gibi bir durum söz konusu değil. Yazar, fıkrayı yazarken herhangi bir kanıt sunma amacında değildir. Seçilen konuyu tamamen kendi görüşlerine göre değerlendirir ve yansıtır. Anlatımı basit, yoğun ve anlaşılır. Yazar herhangi bir sosyal, politik veya güncel konuyu seçebilir. Yani konu sınırlaması yoktur. Enflasyon, savaş, erozyon, seçimler gibi pek çok konuda görüşlerini belirtiyor. Fıkra yazarken şu hususlara dikkat etmek gerekir: Konu okuyucunun dikkatini çekmelidir. Günlük olaylardan oluşan, okuyucunun duygu, düşünce ve zekasını okşayan konulardan seçim yapılmalıdır. Spesifik bir plan yapılmalıdır. Yine bu planın giriş, gelişme ve sonuç şeklinde ilerlemesi gerekmektedir. Gerektiğinde başkalarının görüşlerine de yer verilmelidir. Makale çok uzun olmamalıdır.

Dünya Edebiyatında Fıkra Tarihi

Şaka türü 17. yüzyılda Fransa'da ortaya çıktı. Bu dönem gazeteciliğin geliştiği bir dönemdi. İlk olarak gazetelerde olaylarla ilgili bilgiler verilmeye başlandı. Daha sonra insanların toplumu ilgilendiren konularda görüşlerini yazmaları bir gelenek haline geldi. Böylece fıkra yazarlığı artık belli bir meslek haline gelmiş ve yeni bir tür ortaya çıkmıştır.

Türk Edebiyatında Fıkra Tarihi

Ahmet RasimAhmet Rasim: Fıkralar Türk edebiyatına gazetenin ortaya çıkmasıyla girmiştir. Ancak bu dönemlerde fıkralar çoğunlukla makale formatındaydı. Zamanla gazetelerin sayısı arttı ve köşe yazıları için bir bölüm açıldı. Böylece yazarlar toplumu ilgilendiren konularda görüşlerine yer vermeye başladılar. Fıkranın Türk edebiyatındaki temsilcileri şunlardır: Ahmet Rasim, Refik Halit Karay, Falih Rıfkı Atay, Emil Galip Sandalcı, Yusuf Ziya Orta. Mustafa Ekmekçi, Peyami Safa, Uğur Mumcu.

Konuşma ve Şaka Arasındaki Benzerlikler

Şaka ve sohbet türü bazı benzerlikler taşır. Bu benzerlikler: Her iki türde de konu kısıtlaması yoktur. Yazar istediği konu hakkında düşüncelerini ifade edebilir. Hem sohbetler hem de espriler düşünceyi merkeze alan yazılardır. Bunu ispatlamak için ayrı bir çabaya gerek yok. Her iki tür de uzun değildir. Kısa ama etkili makalelerdir. Yukarıdaki özellikler şakalar ve konuşmalar arasında benzerlikler yaratmaktadır. Her iki türde de önemli olan görüşlerin ifade edilmesidir. Her iki makalede de okuyucunun yazarın söylemek istediğini anlaması ve konu hakkında düşünmesi teşvik edilmektedir.

Konuşma ve Şaka Arasındaki Farklar

İki yazı türü arasındaki fark şu şekilde incelenebilir: Konuşma türünde yazar sanki karşısında biri varmış gibi davranır. Daha çok konuşma tarzı hakimdir. Paragrafta böyle bir durum yok. Yazar sadece düşüncelerini ifade ediyor. Konuşma türü genel olarak herhangi bir konu üzerine yazılabilir. Siyasi veya kültürel bir konu hakkında yazabilir. Ancak espride seçilen konunun güncel olması gerekir. Konuşmalar şakalardan daha kalıcı yazılar olarak bilinir. Şakalar daha gündelik yazılardır. Konunun gündemi bittiğinde esprinin ömrü de biter. Şaka türünde yazar düşüncelerini dile getirerek kamuoyunu etkilemeye çalışır. Ancak Chat türünde böyle bir durum söz konusu değildir. Yazar sanki sadece okuyucuyla konuşuyormuş gibi düşüncelerini aktarıyor. Konuşma ve fıkra türleri bazı yönlerden benzer olsa da bazı yönlerden de farklıdır. Ancak her iki tür de uzun süredir dünyada etkili yazılar olmuştur. Geçmişte gazete ve dergilerde yayımlanan bu görüş yazıları tarihin değişmesine neden olmuştur. Bu sayede birçok kapı kapandı ve yeni kapılar açıldı. Fıkra ve sohbet türleri günümüzde etkili yazma örnekleri arasında yer almaktadır. Eğer edebiyata yakın biriyseniz ülkede en çok okunan kitapları da merak ediyor olabilirsiniz. O halde En Çok Okunan Türkçe Kitaplar yazımıza bir göz atın.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın